Skip to main content

Karta meldunkowa  Regulamin

  Rozpoczęcie pobytu w Hotelu Apartamentowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  Pokoje w Hotelu Apartamentowym są wynajmowane na dobę hotelową. Doba hotelowa trwa od godziny 16:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

  Jeżeli gość zamierza przedłużyć zakwaterowanie ponad umówiony wcześniej termin, jest zobligowany do powiadomienia Recepcji do godziny 11:00 w dniu wymeldowania. Hotel Apartamentowy zastrzega sobie prawo odmowy przedłużenia pobytu w wyjątkowych przypadkach tj. w przypadku braku dostępności wolnych apartamentów i potwierdzonych przyjazdów innych gości w danym terminie.

  Pozostawienie rzeczy lub pozostanie w pokoju po godzinie 11:00 traktowane jest jako automatyczne przedłużenie pobytu. Jeśli Gość opuści pokój po godzinie 11:00, Hotel Apartamentowy pobierze opłatę za kolejną dobę po cenie obowiązującej w danym dniu.

  Goście nie mogą przekazywać pokoju innym osobom, niewskazanym w rezerwacji.

  Cisza nocna w Hotelu Apartamentowym trwa od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego. W czasie ciszy Goście i osoby korzystające z usług Hotelu Apartamentowego mają obowiązek zachowywać się właściwie i nie zakłócać spokoju pobytu innych osób.

  Osoby, które nie zameldowały się w Hotelu, mogą pozostać w pokoju hotelowym od godziny 07:00 do godziny 22:00. Pobyt w pokoju hotelowym osób, które nie są zameldowane, po godzinie 22:00, jest równoznaczny ze zgodą, Gościa, aby dodać takie osoby do swojego pokoju za opłatą. Dodanie każdej osoby będzie odbywać się w obecnej cenie dodatkowego łóżka dla osoby dorosłej, w oparciu o aktualnie obowiązujący cennik.

  Vola Residence to Hotel Apartamentowy tylko dla dorosłych. Dzieci muszą być pod stałą opieką i nadzorem dorosłych. Za uszkodzenia lub straty spowodowane przez dzieci odpowiedzialni są prawni opiekunowie.

  Palenie papierosów i wyrobów tytoniowych jest całkowicie zabronione na terenie Hotelu Apartamentowego, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 81, poz. 529). Naruszenie zakazu palenia w pokoju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Gościa na pokrycie kosztów dezodoryzacji pomieszczenia w wysokości 500 PLN.

  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia pokoju wynikające z jego winy bądź winy jego gości.

  Wszelkie koszty zniszczenia, czy uszkodzenia wyposażenia pokoju, zostaną wycenione przez Hotel Apartamentowy, a ich pokryciem zostanie obciążony Gość.

  Gość powinien niezwłocznie powiadomić Recepcję o każdym uszkodzeniu wyposażenia pokoi jak najszybciej po jego zidentyfikowaniu.

  Wszelkie przedmioty pozostawione przez Gościa w Hotelu zostaną zwrócone na życzenie gościa i jego koszt. W przypadku nieotrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa pozostawione rzeczy przez miesiąc, a po upływie 31 dni pozbędzie się ich. Ewentualna pozostawiona żywność czy artykuły łatwo psujące się zostaną zutylizowane natychmiast po wyjeździe gościa.

  W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Hotel Apartamentowy może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je naruszyła. Taka osoba jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się zasad obowiązujących w Hotelu Apartamentowym, zapłacić należne koszty za wykonane usługi i za ewentualne szkody oraz opuścić teren Hotelu.

  Hotel Apartamentowy świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku ewentualnej skargi Gościa co do jakości usług, prosimy o zgłoszenie ich bezpośrednio przez Gościa w Recepcji Hotelu (1 piętro, biuro 103) lub dzwoniąc na numer telefonu +48 22 255 99 70.

  Hotel Apartamentowy jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa pobytu Gościa, w tym do zachowania poufności dotyczących jego danych.

  Hotel Apartamentowy o którym mowa w powyższej karcie meldunkowej dotyczy Vola Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Kasprzaka 31/103, 01-234 Warszawa, NIP 1231319920, Vola Inn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Kasprzaka 31/103, 01-234 Warszawa, NIP 5272909997, Vola Palace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Kasprzaka 31/103, 01-234 Warszawa, NIP 5273014400.