Skip to main content

Polityka prywatności

DANE OSOBOWE

Wszelkie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest spółka Vola Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Kasprzaka 31/103, 01-234 Warszawa, NIP: 123-131-99-20.

Vola Residence Sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), w pełni uznaje i szanuje prawo Użytkowników i Klientów do prywatności i ochrony danych osobowych.

Vola Residence Sp. z o.o. nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Gości oraz zobowiązuje się nie odwołać tej reguły kiedykolwiek w przyszłości.

Rezerwacje i transakcje z nimi związane, dokonywane na stronie www.volaapartamenty.com, są obsługiwane przez firmy Vola Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Kasprzaka 31/103, 01-234 Warszawa, NIP 1231319920, Vola Inn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Kasprzaka 31/103, 01-234 Warszawa, NIP 5272909997, Vola Palace Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na ul. Kasprzaka 31/103, 01-234 Warszawa, NIP 5273014400.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Vola Residence jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Celem przetwarzania tych danych jest świadczenie usług hotelarskich lub innych podobnych usług na życzenie Gościa.

Vola Residence informuje, że podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, jednak niezbędnym. Brak podania danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy z Hotelem, w tym wystawienie faktury VAT.

Vola Residence informuje, że każdy Gość ma  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem.

Dane osobowe Gości będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług, a następnie przez maksymalnie 5 lat w celu udokumentowania wykonania usługi, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.